Servis Weber Rescue

 

Letni servis naprave (neobvezni)

Po vsaki uporabi, najmanj pa enkrat letno je priporočljivo izvesti optični pregled naprave in vseh njenih delov ter komponent. Redni letni servis oziroma pregled ni obvezen, je pa priporočljiv sploh v primeru ko je orodje dnevno v uporabi ali pa smatrate da je poškodovano oziroma ne deluje pravilno. Vizualni pregled lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.

 

Triletni servis naprave (obvezni)

Vsaka tri leta oziroma po potrebi tudi prej, predvsem v primerih da dvomite v varnost naprave ali njenih delov, se mora izvesti pregled naprave na pooblaščenem servisu. Izvede se vizualni pregled naprave, meritve, pregled delovanja orodja ter zamenja se hidravlično olje v kompletnem sistemu.

 

Desetletni servis oziroma generalni servis (obvezni)

Pri desetletnemu servisu oziroma generalnem servisu je obvezna menjava vseh hidravličnih cevi in tesnil. Proizvajalec jamči brezhibno delovanje visokotlačnih cevi ob pravilni uporabi do 10 let. Menjava cevi je obvezna ne glede na to koliko časa je orodje v obdobju desetih let delovalo. Hidravlično olje, ki se nahaja v ceveh je rahlo agresivno in vpliva na jekleno pletenico, ki se nahaja v cevi. Po desetih letih zardi agresivnosti olja in trenja v ceveh, proizvajalec cevi ne jamči več zdržljivosti tlaka 700 bar. V primeru poškodbe cevi lahko pride do hujših telesnih poškodb.

 

V kolikor opazite nepravilno delovanje orodja ali puščanje hidravličnega olja, takšno orodje ni več primerno za uporabo in ga je potrebno nujno pregledati s strani pooblaščene osebe. V kolikor se na hidravličnih ceveh opazi vizualna poškodba, takšno orodje ni več primerno za uporabo in ga mora pregledati pooblaščena oseba. Pri poškodovanih hidravličnih ceveh obstaja nevarnost uhajanja hidravličnega olja pod visokim tlakom oziroma pri pretrganih ceveh obstaja nevarnost opletajočih cevi, ker je tlak v sistemu 630 bar oziroma 700 bar lahko to privede do hujših telesnih poškodb.

 

Weber Rescue zastopa in prodaja:

 

WEBO, d.o.o.
Dragomelj 84, 1230 Domžale
Nejc Satler, Weber Rescue
Tel: 01 56 03 011
Fax: 01 560 30 20
Gsm:  051 444 119
e-mail: nejc@webo.si

 

Weber Rescue pooblaščeni serviserji:

 

Gasilska brigada Ljubljana
Vojkova cesta 19
1000 Ljubljana
Tel:  01 234 20 37

 

Poklicna gasilska enota Celje
Dečkova cesta 36
3000 Celje
Tel: 03 428 09 00

 

Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor
Tel: 02 331 25 41